Login
English      Slovensko
DIST Department of information sciences and technologies

Blockchain and Language Technologies Lab

print

Vision
SAŠA!!! Naša življenja se vedno bolj prepletejo z uporabo številnih računalniških sistemov (osebni računalnik, pametni telefon, pametna ura, tablica, itd.). Kljub temu se najpogosteje uporabljani načini interakcije niso bistveno spremenili v zadnjih 40 letih. V laboratoriju HICUP poskušamo to spreminjati z načrtovanjem inovativnih pametnih uporabniških vmesnikov, ki delujejo kot razširitev naših fizičnih, mentalnih in vedenjskih sposobnosti. HICUP postavlja v ospredje uporabnika (ang. User Centered Design) za katerega gradimo uporabniško izkušnjo prihodnosti (ang. User Experience— UX), ki strmi k enostavnejši uporabi, varnosti, koristnosti, praktičnosti, ergonomičnosti in učinkovitosti izdelkov, storitev in vmesnikov.

Našo vizijo izvajamo preko raziskav o novih interakcijskih konceptih, ki se opirajo na temeljne vede računalništva (kot so podatkovno rudarjenje, strojno učenje, računalniški vid, računalniška grafika, jezikovne tehnologije, ipd.) in vede, ki postavljajo človeka v ospredje (psihologije, sociologija, ergonomija).