Login
English      Slovensko

HICUP Laboratorij

natisni

HICUP je laboratorij za Interakcijo človek-računalnik na Univerzi na Primorskem.
HICUP izhaja iz Humans Interacting with Computers @ Unuversity of Primorska.

Projekte si lahko ogledate na strani projektov.

Naša življenja se vedno bolj prepletejo z uporabo številnih računalniških sistemov (osebni računalnik, pametni telefon, pametna ura, tablica, itd.). Kljub temu se najpogosteje uporabljani načini interakcije niso bistveno spremenili v zadnjih 40 letih. V laboratoriju HICUP poskušamo to spreminjati z načrtovanjem inovativnih pametnih uporabniških vmesnikov, ki delujejo kot razširitev naših fizičnih, mentalnih in vedenjskih sposobnosti. HICUP postavlja v ospredje uporabnika (ang. User Centered Design) za katerega gradimo uporabniško izkušnjo prihodnosti (ang. User Experience— UX), ki strmi k enostavnejši uporabi, varnosti, koristnosti, praktičnosti, ergonomičnosti in učinkovitosti izdelkov, storitev in vmesnikov.

Našo vizijo izvajamo preko raziskav o novih interakcijskih konceptih, ki se opirajo na temeljne vede računalništva (kot so podatkovno rudarjenje, strojno učenje, računalniški vid, računalniška grafika, jezikovne tehnologije, ipd.) in vede, ki postavljajo človeka v ospredje (psihologije, sociologija, ergonomija).

Skupina HICUP aktivno strmi k vključevanju izsledkov raziskav v študijskih proces v sklopu izbirnih predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju:  

  • Interakcija človek-računalnik,
  • Izbrana poglavja iz interakcije človek-računalnik,
  • Oblikovanje večpredstavnostnih vsebin, in
  • Dopolnjena resničnost.

Poleg tega HICUP omogoča študentom vključevanje v raziskovalne aktivnosti preko sodelovanja na poletnih šolah, zaključnih nalogah in samostojnih projektih.