Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

Na okrogli mizi na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem so predstavili rezultate analize stališč in kompetenc učiteljev in študentov za didaktično rabo IKT na pedagoških študijskih programih UP.  Spregovorili so o dosedanji stopnji vključenosti IKT v obstoječe učne načrte. Omenjeno bo služilo kot izhodišče za diskusijo o smiselnosti oz. osmišljenosti rabe IKT v pedagoških študijskih programih. 


Okrogla miza je potekala v ponedeljek, 23. aprila ob 15:00. Mag. Radovan Kranjc je predstavil trenutno stopnjo vključenosti IKT v obstoječe učne načrte za primarno izobraževanje, medtem ko je dr. Sonja Čotar Konrad je predstavila rezultate študije o uporabi IKT v študijskih programih na Pedagoški fakulteti. Razprava se je nato odvijala okoli tem, kot so odnos do IKT v izobraževanju, učinkovita in ustvarjalna uporaba IKT v izobraževanju in novi koncepti, pristopi in tehnologije, ki se uporabljajo za poučevanje in učenje.

Sodelujoči na okrogli mizi so bili:

Slike: http://dist.famnit.upr.si/en/round-table-from-r