Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

V okviru projekta "Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP)" sta dr. Andrej Brodnik (UP FAMNIT & DIST) in dr. Sonja Čotar Konrad (UP PEF), v četrtek, 6. decembra 2018, izveda delavnico z naslovom "Pomen in uporaba računalniškega mišljenja v učenju in poučevanju"


Na predavanju so najprej opredelili, kaj računalniško mišljenje je, nato pa poudarili pomen urjenja in sistematičnega razvijanja računalniškega mišljenja pri otrocih in mladostnikih tudi za širši psihološki razvoj posameznika. V okviru delavnice so predstavili primer dobre prakse uporabe in vključevanja računalniškega mišljenja pri obravnavi »neračunalniških« vsebin različnih predmetnih področij ter skušali odgovoriti na nekatera vprašanja, ki se pri vključevanju računalniškega mišljenja v pedagoški proces danes še odpirajo.

Več https://www.famnit.upr.si/sl/novice/vabilo-na-predavanje-38