Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

Računska gruča

print

  

Kaj je računska gruča?

Računska gruča je množica računalnikov povezanih v računalniško omrežje, ki skupaj sodelujejo in so pogosto predstavljeni kot enoten sistem. Komponente računske gruče so ponavadi povezane s hitrim računalniškim omrežjem, vsako vozlišče (računalnik) ima svoj operacijski sistem.

Računska gruča na UP FAMNIT

Računska gruča na UP FAMNIT je sestavljena iz 24 računalnikov s po 16 jedri CPU, zmožnostjo 32 vzporednih niti, 32 GB RAM in enoto, GPU. Skupno zmore gruča 768 vzporednih procesov. Vsako vozlišče ima CPU AMD Threadripper, 32 GB RAM, NVME disk in NVIDIA GTX 1080ti GPU.

Izračuni na računski gruči na UP FAMNIT

 
Obseg izračunov na računalniški gruči na UP FAMNIT je precej širok:
  • strojno prevajanje z uporabo globokih nevronskih mrež na platformi Neural Monkey,
  • prepoznavanje slik z uporabo globokih nevronskih mrež,
  • molekularne simulacije z uporabo LAMMPS, GROMACS in GAMESS-US,
  • teorija iger (Nashevo ravnovesje),
  • ...