Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

Univerza na Primorskem je uspešno pridobila sredstva za izvajanje 26 projektov v okviru Javnega razpisa Po kreativni poti do znanja 2016/17 Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

Od 1. 3. do 31.7.2017 bodo študenti DISTa, skupaj s pedagoškimi mentorji ter delovnimi mentorji iz sodelujočih podjetij/organizacij, vključeni v naslednji projekt:

Interaktivna nadgradnja učne poti Škocjan z navideznimi, lokacijsko pogojenimi in nadgrajenimi digitalnimi vsebinami

Delovna mentorja bosta iz naslednjih

Pedagoški mentorji (3) in študenti (15) iz DISTa sodelujejo tudi pri drugih projektih, ki se izvajajo na drugih članicah UP.

Namen razpisa je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo in negospodarstvo) ter izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. V okviru projektov bodo udeleženci inovativno, interdisciplinarno, problemsko in skupinsko pridobivali nove kompetence, praktično znanje in izkušnje v delovnem okolju podjetij in drugih organizacij.