Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

O oddelku

print

Poslanstvo Oddelka za Informacijske Znanosti in Tehnologije (DIST) je prispevati k družbenem napredku preko raziskovanja novih oblik izkoriščanja računalniške zmogljivosti in digitalnih virov na načine, ki bodo povečali sposobnosti posameznika in družbe.

To poslanstvo uresničujemo preko raziskovanja na področju Računsko podprte interakcije ”Computational Interactions” z uporabo naprednih računalniških metod, algoritmov, kognitivnih modelov in vseskozi naraščajočih računalniških zmogljivosti, za načrtovanje in izdelavo računalniških sistemov bodočnosti, ki zajemajo kompleksnost in nepredvidljivost človeškega vedenja in družbe.

Z uresničevanjem tega poslanstva smo aktivni udeleženci razvoja naslednjega vala računalništva, ki bo preplavil in spremenil naša življenja še bolj občutno kot prihod osebnega računalnika, interneta in mobilnega računalništva.