Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

V sredo, 28. marca 2018, bo ob 16.00 uri v prostorih FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE. Predavatelj Matthew TURK je predstojnik Oddelka za računalništvo na University of California, Santa Barbara (ZDA) in direktor laboratorija UCSB Four Eyes.

PROSIMO PRIJAVITE SE NA PREDAVANJE!

PROSTOR: FAMNIT-POŠTA at 16:00

PREDAVATELJ: Matthew TURK, predstojnik Oddelka za računalništvo na University of California, Santa Barbara (ZDA) in direktor UCSB Four Eyes Laboratorija.

POVZETEK:

Sodelovanje na daljavo je pri nalogah, ki zahtevajo prisotnost v fizičnem okolju, težko z uporabo obstoječih tehnologij. Le-te ne omogočajo učinkovite komunikacije s prostorskimi informacijami. V sklopu predavanja bo tako predstavljen nov pristop nevsiljive mobilne telekomunikacije, ki uporablja fizično in virtualno okolje ter tako omogoča široko paleto možnosti za komunikacijo med različnimi uporabniki. Za namene tovrstnih mobilnih telekomunikacij se uporabljajo napredne tehnike računalniškega vida za sledenje in mapiranje 3D prostora. Preko teh se nato prenašajo prostorske informacije na oddaljeno prizorišče. S tem se omogoča bogato medsebojno sodelovanje na daljavo med oddaljenimi sodelavci. Takšna pomoč je bistvenega pomena pri številnih aplikacijah – od kritičnega popravila na terenu do oddaljene pomoč najbližjim pri reševanju dnevnih zapletov.

O PREDAVATELJU:

Matthew Turk je predstojnik Oddelka za računalništvo na University of California, Santa Barbara (ZDA), kjer je obenem tudi direktor UCSB Four Eyes Lab. V svojih raziskavah se osredotoča predvsem na 4 I-je: Imaging (vid), Interaction (interakcija) in Innovative Interfaces (inovativni vmesniki). Računalniški vid uporablja kot vhod za odkrivanje pomembnih informacij o ljudeh in svetu (dentiteta, izraz obraza, gibanje telesa, poteze, struktura, 3D scene) in te podatke izkorišča za izboljšanje interakcije med ljudmi in računalniki.

Prof. dr. Turk je dodiplomski študij zaključil na Carnegie Mellon University, doktoriral pa je na Massachusetts Institute of Technology - MIT. Zaposlen je bil pri Martin Marietta Denver Aerospace, LIFIA / ENSIMAG (Francija) in Teleos Research in Microsoft Research, kjer je ustanovil tudi Vision Technology Group. Leta 2014 je bil soustanovitelj startup podjetja, ki ga je dve leti kasneje prevzelo podjetje PTC Vuforia. Je tudi prejemnik več nagrad za najboljše publikacije, deloval je tudi kot vodja številnih konferenc (ACM Multimedia, Face and Gesture Recognition, WACV, ICMI in CVPR). Prejel je nagrade IEEE Fellow in IAPR Fellow, med drugim pa je tudi dobitnik 2011-2012 Fulbright-Nokia Distinguished Chair za področje informacijskih in komunikacijskih tehnologij.
Ob vsem tem je tudi zelo uspešen na akademskem področju in se lahko pohvali z več kot 32.000 citati (njegovo biblijografijo najdete tu).