Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

Na seminarju so bili predstavljeni tehnološki pristopi za kontroliranje širjenja SARS-COV-2 s poudarkom na poenostavljenem in pospešenem postopku obveščanja ljudi, ki so bili morda izpostavljeni virusu, ob hkratnem zagotavljanju njihove zasebnosti.

Ključna za nadzor širjenja epidemije je (i) hitra identifikacija okuženih posameznikov in njihova karantena, (ii) identifikacija ljudi, s katerimi so bili v preteklih dneh v tesnih stikih, (iii) in dekontaminacija lokacij, ki jih je okuženi posameznik obiskal. Ročno izvajanja teh postopkov je zahtevno,   dovzetno za napake in lahko grobo poseže v zasebnost posameznika. Z uporabo razpoložljivih pametnih telefonov in podobnih mobilnih naprav lahko premostimo te težave in na bolj učinkovit način izsledimo okužene posameznike. Ali je pri tem mogoče ohraniti zasebnost posameznikov in ali je mogoče preprečiti zlorabo podatkov s trani državnih organov?

 

Seminar je dostopen na tem naslovu https://youtu.be/0WzNYNlXCpU

 

Nuwan Attygalle je doktorski študent računalništva in informatike oz. bolj specifično področja interakcij človek-računalnik. Je tudi asistent na Univerzi na Primorskem in član laboratorija HICUP na Oddelku za informacijske znanosti in tehnologije.