Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

V ponedeljek, 21. avgusta 2017, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

 

PROSTOR: FAMNIT-1-MP2 ob 16:00

PREDAVATELJ: Andraž Stibilj

NASLOV: Izdelava in evalvacija različnih modelov za napovedovanje zvrsti turizma iz besedil


POVZETEK:
Področje tekstovnega rudarjenja je v zadnjih letih zaradi hitrega tehnološkega razvoja in vseprisotne informacijske tehnologije priča eksponenti rasti. Pri odkrivanju uporabnih informacij iz naravnih jezikov se v praksi uspešno uporabljajo klasifikacijski algoritmi v kombinaciji z analizo leksikografskih in lingvističnih vzorcev. Glavni cilj je predstaviti področje tekstovnega rudarjenja s pripadajočimi metodologijami in tehnikami, v nadaljevanju pa izdelati in evalvirati različne napovedne modele na študiji primera slovenskega turističnega korpusa, ki zajema učno množico 4688 besedil.

Vabljeni!