Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

V ponedeljek, 16. oktobra 2017, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

 

PROSTOR: FAMNIT-1-MP2 ob 16:00

PREDAVATELJ: Dr. Sebastjan Meža

NASLOV: Kartografsko prikazovanje statističnih podatkov


POVZETEK:
Prepoznavanje uporabne vrednost statističnih podatkov v zadnjem času strmo narašča. Tako javni kot zasebni sektor priznavata, da so lokacijsko odvisni prostorski podatki pomemben sestavni del učinkovitega odločanja.  Na seminarju bo predstavljen razvoj interaktivne kartografske aplikacije STAGE (STAtistika in GEografija). Aplikacija posameznika na dostopen in prijazen način vpelje v svet pregledovanja statističnih podatkov saj omogoča prikazovanje statističnih podatkov na različnih prostorskih ravneh (npr. na državni, regionalni in lokalni ravni) in v različnih časovnih obdobjih.  Ustvarjamo pa lahko statistiko po meri in združujemo posamezne prostorske oziroma časovne enote. Vse podatke lahko v obliki karte ali grafov izvozimo in uporabimo pri nadaljnjem delu. Aplikacija je skladna z evropsko direktivo INSPIRE, ki državam nalaga odpiranje dostopa do podatkov v strojno berljivem načinu.

O predavatelju
Sebastjan Meža je doktoriral v Ljubljani leta 2013. V okviru raziskovalnega dela se je ukvarjal z informacijskim modeliranjem zgradb (angl. Building information modeling - BIM) v povezavi z mobilnim računalništvom. Med študijem je sodeloval v mednarodnem projektu »A/E/C Computer integrated global teamwork course«, ki poteka pod okriljem Univerze Stanford v ZDA. Po doktoratu se je zaposlil na Geodetskem inštitutu Slovenije, kjer deluje na področju optimizacije procesov pridobivanja obdelave in deljenja prostorskih podatkov s pomočjo naprednih metod vizualizacije.

Vabljeni!