Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

V ponedeljek, 10. aprila 2017, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

PROSTOR: FAMNIT-1-MP2 ob 16:00

PREDAVATELJ: Matej FILIPOVIĆ, UP FAMNIT, študent magistrskega študijskega programa RIN

NASLOV: Kontekstno neodvisne slovnice in bioinformatika

POVZETEK:
Na seminarju bo predstavljena uporaba kontekstno neodvisnih slovnic v bioinformatiki. Predstavljene bodo RNK strukture in algoritmi, ki se v bioinformatiki uporabljajo za napovedovanje sekundarnih struktur. Poudarek bo predvsem na psevdo-vezeh, kot tipu sekundarnih struktur RNK, ter njihovemu opisu s pomočjo formalizma kontekstno neodvisnih slovnic.

Vabljeni!