Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

V ponedeljek, 16. aprila 2018, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

ČAS/PROSTOR: April 16th ob 16:00 V FAMNIT-1-MP1

PREDAVATELJ: Wassim El Hajj CHEHADE,
          Assistant Professor at Beirut Arab University
          Department of Mathematics and Computer Science

NASLOV: Modelsko-voden okvir za razvoj prenosnih vgrajenih sistemov v realnem času

POVZETEK:

Glede na zapletenost večopravilnega razvoja programske opreme, ki je povezana z zelo perečimi gospodarskimi in konkurenčnimi okoliščinami, je postala glavna težava prenosljivost aplikacij in ponovna uporaba pri uvajanju. Model, ki temelji na inženiringu, je pristop, ki si prizadeva zadovoljevati te potrebe z ločevanjem funkcionalnih problemov sistemov iz njihovih tehničnih vprašanj, hkrati pa vzdržuje odnos med njimi. V praksi to poteka v obliki modelskih transformacij, ki so specializirani za modele za ciljne platforme. Trenutno so skrbi, specifične za te platforme, implicitno opisane v samih transformacijah. Posledično te transformacije niso večkrat uporabne in ne ustrezajo heterogenim evolucijskim potrebam, ki so značilne za sisteme. Naš cilj je nato uporabiti načelo ločevanja skrbi, tudi na ravni modelov preoblikovanja, pristop, ki zagotavlja prenosljivost in ponovno uporabo modelnih transformacijskih procesov. Poleg tega, ker ima vsaka ciljna platforma svoje lastne API-je in vzorce izvajanja, ki se bistveno razlikujejo od tistih na drugi platformi, mora oblikovalec omogočiti validacijo svoje zasnove pred začetkom koraka transformacije modela. Zato predlagamo, da pred korakom preoblikovanja modela izvedemo korak preskusa izvedljivosti, s katerim se preveri, ali se lastnosti v realnem času, navedene v generičnem modelu aplikacije, ne ujemajo z dejanskimi lastnostmi realne ciljne platforme.

Vabljeni!