Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

V sredo, 25. aprila 2018, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.


ČAS/PROSTOR: April 25th at 16:00 in GALEB-RU3

PREDAVATELJ: Zoltán Horváth,
           University of Pécs, Faculty of Sciences

NASLOV: Notranja navigacija s pametnim urnikom

POVZETEK:

Razvoj naprav IOT postaja hitrejši in hitrejši v teh dneh. V letu 2016 je blizu 6,4 milijona naprav povezanih z internetom, vendar lahko ta številka do leta 2020 doseže 21 milijonov, glede na napovedi. Zato bodo komunikacijski protokoli Machine-to-Machine (M2M) pomembni, saj bodo le-ti prehodi med napravami IoT. Za generacijo "Z" bi bilo življenje brez pametnih naprav nepredstavljivo, poleg tega bi radi takoj dosegli vse koristne informacije. V digitalni družbi postaja vse pomembnejše, da se uporabnikom prenašajo najpomembnejše informacije prek svojih pametnih naprav. Med našim raziskovanjem smo s pomočjo pametnih naprav naredili skupine uporabnikov, poleg posredovanja v zaprtih prostorih pa smo jim dali dodatne informacije, kot so elektronske opombe, zaključni izpit iz knjig itd. Eden od glavnih ciljev našega razvoja je bil uporabljati naše pametne naprave namesto papir da bi zmanjšali stroške univerze. Za postavitev v zaprtih prostorih smo s pomočjo pointclouda izdelali 3D zemljevid ob vektorju, ki bo temelj nadaljnjega razvoja, prav tako pa smo ustvarili površino na fizični mreži, kjer lahko opravljajo administrativne operacije študenti in učitelji.