Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

V ponedeljek, 27. novembra 2017, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

 

PROSTOR: FAMNIT-1-MP2 ob 16:00

PREDAVATELJ: dr. Andrej Brodnik

NASLOV: Optimal Parallel Algorithms

POVZETEK:

V pogovoru bomo opredelili prvi vzporedni model računanja in nato na podlagi te definicije opredelili dve možni različici optimalnosti vzporednih algoritmov. Z uporabo predstavljenih definicij bomo razvili vzporedni algoritem, ki temelji na kombinaciji sortiranja in paralelnem algoritmu, da bi poiskali največji element v matriki.

Seminar bo potekal v angleščini.

Vabljeni!