Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

V ponedeljek, 23. aprila 2018, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

ČAS/PROSTOR: 23. april ob 16:00 v FAMNIT-1-MP1

PREDAVATELJA: Vedran Krevatin, direktor podjetja in
              Alen Oblak, vodja razvojnega oddelka

NASLOV: Predstavitev podjetja IN2 / IN2 company presentation

POVZETEK:
IN2 KOPER je član mednarodne skupine Constellation Software, ki obsega več kot 200 samostojnih podjetij na petih kontinentih in ima več kot 13 tisoč zaposlenih. Deluje kot samostojna enota s fokusom na zavarovalniških jedrnih sistemih in digitalni preobrazbi zavarovalnic.
IN2 KOPER že več kot dvajset let ponuja najbolj zahtevne rešitve zavarovalnicam in drugim velikim gospodarskim družbam. V zadnjem času nam je uspelo postati vodilni ponudnik digitalne preobrazbe zavarovalnic.
Radi bi predstavili kako poteka razvoj digitalne zavarovalniške platforme z uporabo modernih orodij.
Predstavili bomo koncept mikrostoritev, način razvoja z ogrodjem Java Spring Boot, povedali kaj so to REST vmesniki, ter kako nam Swagger pomaga pri dokumentaciji modulov.
Za kakovost programske opreme so potrebna osnovna orodja: verzioniranje programske kode v GIT-u, neprekinjena integracija in neprekinjeno nameščanje z orodjem Jenkins, avtomatsko testiranje programske kode z jUnit testi.
Uporabljene tehnologije pri razvoju digitalne platforme: baza podatkov Postgres, sporočilni sistem RabbitMQ, sitem za porazdeljeno predpomnjenje Redis, hitro iskanje s pomočjo Elastic Search-a.
Mikrostoritve v produkcijskem okolju: avtomatsko nameščanje z orodjem Ansible, pakiranje in poganjanje zabojnikov v Docker gruči, centralizirano zbiranje dnevnikov s pomočjo Elastic search-a in Kibane.

Vabljeni!