Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

Vladislav Kuboň bo 7. maja 2018 ob 16.00 na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem predstavil seminar z naslovom "Slovnica za češčino: od prvih poskusov do industrijske aplikacije".

Predavanje: 7. maj ob 16:00 v FAMNIT-1-MP1

Predavatelj: Vladislav Kuboň s Karlove univerze, Fakulteta za matematiko in fiziko, Inštitut za formalno in uporabno jezikoslovje

Naslov: Preverjevalec slovnice za češčino: od prvi poskusi za industrijsko uporabo

Povzetek
V pogovoru bo predstavljen celoten proces razvoja slovničnega preverjanja za izrazito nagibni jezik (češčina). V njem bodo omenjene izkušnje, pridobljene v vseh fazah razvoja, od znanstvenega eksperimenta do industrijske uporabe.

Dobrodošli!