Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

V ponedeljek, 15. januarja 2018, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

 

PROSTOR: FAMNIT-1-MP2 ob 16:00

PREDAVATELJ: Nevena MITROVIĆ, Študent magistrskega programa računalništva UP FAMNIT

NASLOV: Problem univerzitetnega časovnega razporeda - kompleksnost in število linearnih Formulacij programiranja: primer študija UP FAMNIT

POVZETEK:

V prvem delu seminarja bomo opisali problem univerzitetnega časovnega razporeda, težavo dodeljevanja predmetov časovnim intervalom glede določenih pogojev. Težava je znana kot NP-zahtevna, zato za to ni znanih učinkovitih rešitev. Predstavili bomo nekaj dobro znanih pristopov za reševanje težav s časovnim razporedom, kot so barvna grafika, integrirano linearno programiranje, nevronske mreže, hevristika itd.
Drugi del bo namenjen prikazu, kako se v praksi lahko reši realni primer težav s časovnim razporedom, in sicer načrtom FAMNIT časovnega načrta. Oblikovanje voznega reda UP FAMNIT (FTD) bo obravnavano kot naravna posplošitev trenutnega problema voznega reda na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na Univerzi na Primorskem (UP FAMNIT). Skicirali bomo dokaz NP-popolnosti FTD in predstavili celovit linearni programski model za FTD. Na koncu bomo primerjali časovni razpored, pridobljen kot rezultat izvajanja, in tistega, ki ga pripravimo ročno.