Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

V ponedeljek, 11. decembra 2017, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

PROSTOR in ČAS: FAMNIT-MUZEJSKI1 ob 16.00

 

PREDAVATELJ: Matjaž Šuber, magistrski študent, RIN FAMNIT

 

NASLOV: Razvojno okolje za postopke registracije zdravstvenih slik

 

POVZETEK:

Razvoj novih metod in postopkov za registracijo slik je dolgotrajna naloga zaradi potrebe po številnih specializiranih funkcijah na nižji ravni in okolja z zmožnostjo opazovanja rezultatov vsakega koraka obdelave. Čeprav je na voljo več knjižnic različnih programskih oprem za poenostavitev razvoja procesa, zahtevajo izčrpno učenje in prilagajanje. Da bi premagali ta problem smo skušali implementirati razvojno okolje, ki  ponuja vse to, le z minimalnim vplivom na razvoj uporabniške strategije. Odločili smo se, da jo bomo zgradili na vrhu okolja Matlab ki je že dobro uveljavljeno na tem področju raziskav. Okolje registriranja slik vsebuje grafični uporabniški vmesnik, ki poenostavlja testiranje in postopek za registracijo slike kot kot tudi njihov razvoj z vgradnjo obdelovalnih funkcij nižje ravni. Okolje je bilo preskušeno z uporabo za razvoj postopka toge registracije. Rezultati jasno nakazujejo, da smo pridobili zanesljivo okolje, ki je poenostavljeno in izboljšano za izvajanje.