Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

Ponovno izjemoma v sredo, 11. aprila 2018, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

ČAS/PROSTOR: April 11th at 16:00 in FAMNIT-1-VP

PREDAVATELJ: Zorica Stanimirović, izredna profesorica z
          Oddelka za numerično matematiko in optimizacijo na
          Fakulteti za matematiko Univerze v Beogradu.

NASLOV: Spremenljivo sosedsko iskanje težav z voznim redom v kmetijstvu

POVZETEK:

Problem razporejanja vozil (VSP), ki izhaja iz prevoza sladkorne pese v minimalnem delovnem času v okviru omejitev, ki odražajo dejansko stanje. Težava se najprej oblikuje kot Quadratically Constrained Program (Mixed Integer Quadratically Constrained Programme) (MIQCP) in nato preoblikuje v Mixed Integer Linear Program (MILP). Formulacija MILP je bila uporabljena v okviru rešitve Lingo 17, s čimer je bila dosežena optimalna rešitev le pri majhnih problemih. Obstajata dve različici metaheuristične zbirke spremenljivega sosedstva - Basic VNS (BVNS) in Skewed VNS (SVNS) zasnovani sta tako, da učinkovito obravnavata primere večjih velikosti. Predlagani pristopi VNS se ovrednotijo ​​in primerjajo z Lingo 17 in drug drugemu v množici realnih in ustvarjenih problemskih primerov. Tako BVNS kot SVNS dosegata vse znane optimalne rešitve za majhne primere in kažejo podobne rezultate pri srednjih in velikih primerih glede kakovosti rešitve. Na splošno SVNS precej presega BVNS v smislu tekočih časov.

Na seminarju je predstavljena skupna dela z Anno ANOKIĆ, Tatjano DAVIDOVIĆ in Đorđe STAKIĆ.

Vabljeni!