Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

V ponedeljek, 18. decembra 2017, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

 

PROSTOR: FAMNIT-1-MP2 ob 16:00

PREDAVATELJ: Jamolbek MATTIEV, Student of the Computer Science PhD Program UP FAMNIT

NASLOV: Stochastic Methods of Optimization in Data Mining Problems

POVZETEK:

Pomen Data mining-a narašča z rastjo količin podatkov, ki se samodejno zbirajo iz različnih virov. Ta hitra rast zahteva razvoj novih algoritmov in metod za obvladovanje teh, tako imenovanih, velikih podatkov. V tem seminarju bomo razpravljali o numeričnih algoritmih za izbiro optimalnih meja - intervalih funkcijskih vrednosti - za razvrščene predmete. Ocenili bomo algoritme o dejanskih podatkih in jih primerjali z obstoječimi rezultati. Predstavljene bodo metode za izračun težnosti nominalnih lastnosti modelov nevronskih omrežij, ki temeljijo na produktu medvrstnih podobnosti in razlike med razredi. Razpravljali bomo tudi o načinu pridobivanja informativnih nizov funkcij.

Vabljeni!