Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

V ponedeljek, 5. junija 2017, bo ob 16.00 uri v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Glagoljaška 8, Koper predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

 

PROSTOR: FAMNIT-1-MP2 ob 16:00

PREDAVATELJ: dr. Danijel STOJKOVIČ KUKULIN, AgroMedica d.o.o. (http://www.analiza-zemlje.si/)

NASLOV: Uporaba FT-NIR tehnologij v industriji

POVZETEK:
Spektroskopija FT-NIR je v veliki meri nadomestila številne analitične metode, ki se jih je izvajalo s klasičnimi kemijskimi postopki s pomočjo kemikalij. FT-NIR lahko uporabimo kot hitro in natančno orodje za nedestruktivno analizo tekočin in trdnih snovi. Ob tem prihranimo veliko časa, zmanjšamo stroške in se izognemo uporabi kemikalij, ki so pogosto okoljsko sporne.

Vabljeni!