Login
English      Slovensko
DIST Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo

Vabilo na FAMNITov poletni tabor »Orada RAčunalniška DelavnicA« za osnovnošolce z zaključenim 9. razredom in srednješolce.

Fakulteta UP FAMNIT (Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije) letos prvič organizira poletni tabor »Orada RAčunalniška DelavnicA«, ki je pretekla leta potekal v obliki enodnevnih delavnic.

Poletni tabor ORADA je namenjen učencem z zaključeno osnovno šolo (osnovnošolcem z zaključenim 9. razredom in srednješolcem), ki jih zanima računalništvo, in bo letos potekal v času od nedelje, 21. avgusta, do četrtka, 25. avgusta 2022.

Tabor bo obsegal:
• delavnico Razvoj 3D igez z Unity 3D (3 dni)
• delavnico Crypto 101 (1 dan)
• projektno delo v skupinah in
• številne družabne in športne aktivnosti.

Na voljo je omejena višina sredstev, s katerimi stroške udeležbe krijemo v celoti za udeležence, ki:
• k prijavi predložijo dokazilo o udeležbi na mednarodni matematični olimpijadi, ali
• k prijavi predložijo dokazilo o Zlatem Vegovem priznanju iz matematike ali najvišjega priznanja na državnem nivoju iz tekmovanja iz logike ali Bober v letih 2020, 2021 ali 2022.


Poleg tega nudimo 70% popust udeležencem, ki so se udeležili državnega Vegovega tekmovanja. Več
informacij o prijavah je na voljo na spletni strani poletnega tabora:
https://tabor.dist.famnit.upr.si/sl/prijave

Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest. Več podrobnosti o taboru je dostopnih na spletni strani tabora, https://tabor.dist.famnit.upr.si/sl/, in prek e-pošte, tabor.dist@famnit.upr.si.